Botanička bašta "Jevremovac" je jedinica Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Osnovana je 1874. odlukom Ministarstva prosvete Kraljevine Srbije, na predlog Josifa Pančića, koji je bio i njen prvi upravnik. Godine 1889. godine kralj Milan Obrenović poklonio je imanje (koje je nasledio od svog dede Jevrema) Velikoj školi u Beogradu za Botaničku baštu, ali pod uslovom da se zove "Jevremovac". Na tom mestu i pod tim imenom nalazi se i danas.
      Botanička bašta se prostire na površini od oko 5 hektara, gde se na otvorenom prostoru nalazi preko 350 vrsta drveća i žbunja, domaćih, evropskih i egzotičnih biljaka, a ukupan biljni fond danas čini preko 1500 drveta, žbunja i zeljastih biljaka. Botanička bašta obuhvata pored otvorenih površina, Staklenu baštu i prostorije Instituta za botaniku (upravna zgrada, herbar, biblioteka, slušaonica, laboratorije).
 

Događaji, najave...

kontakt: 064/823-79-03

Informacije...

by vukaddin

Botanička bašta je u rekonstrukciji i zatvorena je za individualne posete.

----------------------------------------------------------------

Sve informacije koje se odnose na fotografisanje mladenaca u Botaničkoj bašti, možete dobiti na broj telefona 064/823-79-19

Rekonstrukcija staklenika je u toku!

HUMANITARNA PRODAJA BILJAKA


HUMANITARNA PRODAJA BILJAKA u Botanickoj basti "Jevremovac" od subote 24.5.2014. od 10h. Sav prihod namenjen postradalima u poplavama.

Sat za našu planetu 2014